Εκτακτες προσλήψεις 5 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει  5 συνολικά θέσεις για την κάλυψη αναγκών λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού covid-19.

Το γεγονός ότι έγινε χρήση άδειας ειδικού σκοπού 3 κοινωνικών επιμελητών και αλλαγή θέσης (Β.Ο.Χ) μιας κοινωνικής επιμελήτριας επί συνόλου 6 και η υπηρεσία λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η κάλυψη στην ανωτέρω ειδικότητα για την ασφαλή λειτουργία του Κέντρου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 18-03-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20-03-2020 (24:00)

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κέντρου και στα τηλέφωνα 23853 50902 κατά τις ώρες 9.00 π.μ-13.00 μ.μ.

email: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενεί τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά σχολικής ηλικίας, των οποίων οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο γονεϊκό τους ρόλο. Λειτουργεί ως υποκατάστατο της οικογένειας καλύπτοντας πλήρως τις βιολογικές ανάγκες των φιλοξενουμένων παιδιών και εφαρμόζοντας προγράμματα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.