Επιστολή του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Γούνας “Ο Προφήτης Ηλίας” προς τον υπουργό Εργασίας

Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας και Απασχολούμενων σε Παρεμφερή Επαγγέλματα “Ο Προφήτης Ηλίας”