Ο Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Καστοριάς προχώρησε σε απολύμανση (φωτο)


Προχωρήσαμε και εμείς σε απολύμανση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστοριάς καθώς και σε όλους τους βοηθητικούς χώρους του Ναού. Η απολύμανση έγινε από εξειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων για την προστασία των πιστών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των δημοσίων υγειονομικών αρχών.
Η απολύμανση έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους. Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής από τον καθένα τα οποία συμβάλλουν στον τομέα της πρόληψης της δημόσιας υγείας.
Παράλληλα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις του θέματος, ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί.
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καστοριάς