Ξεκινάει αύριο online η δημοπρασία Μαρτίου/Απριλίου της Saga Furs

Δεδομένης της πολύ γρήγορης διασποράς του COVID-19 (κορονοϊου) και των πολύ αυστηρών ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβάλουν οι Φιλανδικές αρχές, έχει γίνει πλέον φανερό ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μια κανονική δημοπρασία. Ωστόσο, οι πελάτες μας έχουν εκφράσει την ανάγκη τους να προμηθευτούν γουνοδέρματα και είμαστε προσανατολισμένοι να τα καταστήσουμε διαθέσιμα προστατεύοντας όμως και την υγεία τους. Για τον σκοπό αυτό έχουμε αποφασίσει να οργανώσουμε την δημοπρασία Μαρτίου/Απριλίου διαδικτυακά.

Καθώς η διαδικασία των bidding θα είναι πιο αργή online, η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριών εβδομάδων. Τα lot θα κλείνουν κατά την διάρκεια την εργάσιμων ημερών της εβδομάδος και μεταξύ 9 π.μ. και 6 μ.μ. Η δημοπρασία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 9 Απριλίου. Οι προσφερόμενες ποσότητες  θα είναι ίδιες με αυτές της φυσικής δημοπρασίας.

Πρόγραμμα Online δημοπρασίας

Η online δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από 23 Μαρτίου έως 9 Απριλίου 2020.

  • Τα πρώτα lots θα αρχίσουν να κλείνουν την Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στις 00 π.μ.
  • Τα πρώτα bids μπορούν να τοποθετηθούν ήδη από το Σάββατο 21 Μαρτίου

Το πρόγραμμα της online δημοπρασίας είναι σαφές και απλό στην χρήση. Για να σιγουρευτούμε ότι οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν τα δέρματα που χρειάζονται, παρέχουμε κατανοητές πληροφορίες και οδηγίες τις οποίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας sagafurs.com

Έχουμε την πεποίθηση ότι οι πελάτες μας θα καταλάβουν και θα υποστηρίξουν την προσπάθειά μας να οργανώσουμε την διαδικτυακή δημοπρασία μας κάτω από τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες. Περιμένουμε να σας ξαναδούμε προσωπικά στην δημοπρασία του Ιουνίου!

Pertti Fallenius
CEO

shares