Εικόνες από το χιονισμένο Βίτσι

Η φύση γύρω μας αλλάζει κι από άνοιξη επιστροφή στο χειμώνα, ελπίζουμε για λίγες ημέρες. Εμείς για λίγο διάστημα δε θα μπορέσουμε να χαρούμε αυτές τις αλλαγές.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

κοινοποίηση

shares