Οι τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης του Δήμου Καστοριάς

Τηλεφωνικές γραμμές συμβουλευτικής υποστήριξης και Βοήθεια στο Σπίτι για  όλες τις περιοχές