Δέκα λαϊκά παραμύθια και ιστορήματα από τον Γέρμα

Ο Ασπροχάρος, Το όραμα ενός ταπεινού βοσκού, Η γυναίκα δεν κρατάει μυστικό κ. ά.
Τα παρουσιαζόμενα 10 λαϊκά παραμύθια και ιστορήματα συνέλεξε και κατέγραψε ο δάσκαλος Γιώργος Τ. Αλεξίου.
  1. Το όραμα ενός ταπεινού βοσκού:
  2. Τα πετεινάρια του Παράδεισου:
  3. Τα τρία ψυχοσάββατα:
  4. Η τριχοφυία των ανθρώπων:
  5. Ο άνθρωπος αντέχει το πένθος του θανάτου:
  6. Η γυναίκα δεν κρατάει μυστικό:
  7. Ο άντρας είναι ο ίσκιος της γυναίκας:
  8. Δώσε με Θεέ μ΄:
  9. Ο Ασπροχάρος:
  10. Η κυδωνιά:
Σημείωση:
α) Βλέπε τα δέκα παραμύθια της Ομάδας α΄:
β) Βλέπε τα δέκα παραμύθια της Ομάδας β΄:
γ) Βλέπε για τα δέκα παραμύθια της Ομάδας γ΄:

 

 

κοινοποίηση

shares