Ενημέρωση από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καστοριάς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς ενημερώνει ότι :
-έχουν γίνει αναγγελίες για παγετό στις 16-04-2020 σε καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων στις παρακάτω Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς:

Δ.Κ. Καστοριάς (Καστοριά, Κεφαλάρι, Απόσκεπος)
Τ.Κ. Τοιχιού
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης
Τ.Κ. Βασιλειάδας
Τ.Κ. Λιθιάς
Τ.Κ. Μελισσοτόπου (Μελισσότοπος, Σταυροπόταμος)
Τ.Κ. Κορησού
Τ.Κ. Πολυκάρπης
Τ.Κ. Μαυροχωρίου
Τ.Κ. Κορομηλιάς
Τ.Κ. Χιλιοδένδρου (Χιλιόδενδρο, Ποριά)
Δ.Κ. Μεσοποταμίας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων (προσωρινών) είναι στις 11-05-2020

Τηλέφωνα ανταποκριτών:
Παπαδοπούλου Αλεξία: 2467352219
Κωνσταντινίδης Χρήστος: 2467352218
Δράσκα Πολυνίκη: 2467351410
Σιδηροπούλου Ιωάννα: 2467352219 μέχρι τη λήξη της καραντίνας
2467351413 μετά τη λήξη της καραντίνας
Αναστασοπούλου Βάια: 2467352219, 2467351413

– Τ.Κ. Τοιχιού στις 08-04-2020 για καλλιέργεια κερασιάς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 04-05-2020
Τ.Κ. Βασιλειάδας στις 08-04-2020 για καλλιέργεια αχλαδιάς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 04-05-2020
Τ.Κ. Πολυκάρπης στις 08-04-2020 για καλλιέργεια αχλαδιάς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 04-05-2020
Τ.Κ. Μαυροχωρίου στις 03-04-2020 για καλλιέργεια αχλαδιάς και πρώιμης κερασιάς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 28-04-2020
Τ.Κ. Μαυροχωρίου στις 08-04-2020 για καλλιέργεια ροδακινιάς, νεκταρινιάς, δαμασκηνιάς, βερικοκιάς και πρώιμης κερασιάς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 04-05-2020
Τηλέφωνα ανταποκριτών:
Παπαδοπούλου Αλεξία 2467352219
Κωνσταντινίδης Χρήστος 2467352218

-αναγγελία για παγετό στην Τοπική Κοινότητα Κορομηλιάς του Δήμου Καστοριάς στις 16-04-2020 για καλλιέργεια αμυγδαλιάς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις 11-05-2020

Τηλέφωνο ανταποκρίτριας:
Σιδηροπούλου Ιωάννα: 2467352219 μέχρι τη λήξη της
καραντίνας

2467351413 μετά τη λήξη της καραντίνας