Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Η Δέσποινα Κοζατσάνη περιφερειακή υπεύθυνη για Ιατρικό Τουρισμό, Τουρισμό Υγείας, Ευεξίας και Θερμαλισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, υπεύθυνη – συντονίστρια σε θέματα και δράσεις που αφορούν τον Ιατρικό Τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας, Ευεξίας και Θερμαλισμού, ορίστηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος από την Καστοριά, Δέσποινα Κοζατσάνη. Οι αρμοδιότητες θα σχετίζονται:

α) Με το συντονισμό των Διευθύνσεων α.Δημόσιας Υγείας (έδρας),

β) Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και

γ) Δια Βίου Μάθησης,Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εταιρεία Τουρισμού, Εκθεσιακό Κέντρο), σε θέματα και δράσεις που αφορούν τον Ιατρικό Τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας , Ευεξίας και Θερμαλισμού.

Επίσης θα είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση προτάσεων, μέτρων πολιτικής, δράσεων και ενεργειών για την προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού, του Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας και Θερμαλισμού, ενώ θα έχει την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με θέματα Ιατρικού Τουρισμού, Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας και Θερμαλισμού.

kozan.gr

Back to top button