Με όλα τα μέτρα και τις αποστάσεις η λαϊκή του Σαββάτου στην Καστοριά (φωτογρταφίες)

Όλα τα απαραίτητα μέτρα τηρούνται, όπως και οι αποστάσεις στη λαϊκή του Σαββάτου στην πόλη της Καστοριάς