Δημοσιογραφία σε καιρό πανδημίας: Εμπειρίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό (βίντεο)


Πώς καλύφθηκε η κρίση από τα Μέσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Ποια ήταν η επιρροή τους στην επιτυχία (ή μη) των μέτρων που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις; Πώς εξελίσσεται η σχέση μεταξύ των πολιτών και των ΜΜΕ στον απόηχο της υγειονομικής κρίσης; Αυξήθηκε η αξιοπιστία των τελευταίων; Άλλαξε ο τρόπος που οι πολίτες συλλέγουν τις πληροφορίες τους; Απειλήθηκε καθόλου το αξίωμα της ελευθερίας του Τύπου τους τελευταίους μήνες; Κάνοντας αποτίμηση, υπήρξαν ελλείψεις στη δουλειά των δημοσιογράφων; Ποια συμπεράσματα/μαθήματα για το μέλλον μπορεί κανείς να συγκεντρώσει;”
Ειδικοί από την Αθήνα, το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη ανταλλάσσουν απόψεις για το ρόλο των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.