Η περιουσιακή κατάσταση του Γιώργου Κασαπίδη

Από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ανακοινώθηκε, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, η περιουσιακή κατάσταση του έτους 2019 (χρήση 2018) των ελεγχόμενων από αυτήν προσώπων

Η περιουσιακή κατάσταση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη