Τα υπαλπικά λιβάδια στο Μάλι Μάδι και η λίμνη (φωτογραφίες)

Πρόκειται για φυσικά λιβάδια σε μεγάλα υψόμετρα πάνω από την δασοόρια βλάστηση , σε περιοχές που η βλαστική περίοδος είναι πολύ μικρή. Ανάλογα με το έδαφος, την υδρολογία, τις ποσότητες χιονιού και το υπόστρωμα, τα υπαλπικά λιβάδια απαντώνται σε αυτά τα υψόμετρα μαζί με ερεικώνες, βάλτους, είναι λιβάδια που τις περισσότερες φόρες έχουν μόνιμη κάλυψη από χιόνι . Λιβάδια που συνδέθηκαν στενά με το πολιτισμικό γίγνεσθαι του τόπου τους και αυτό αντανακλάται μακραίωνα στις σημαντικές αναφορές σε μυθοπλασίες και παραδόσεις .
Σημαντική θέση κατέχει στην περιοχή η μικρή λίμνη που σχηματίζετε , που παράλληλα με την πλούσια φυτοποικιλότητα αυξημένη είναι και η ζωοποικιλότητα, καθώς πλήθος μεγάλων και μικρών ζώων την χρησιμοποιούν καθημερινά σημείο αναφοράς.
Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω ότι σε μια μικρή ακτίνα πενήντα μέτρων περιμετρικά της λίμνης αναγνωρίστηκαν 27 είδη φυτών (κάποια από αυτά σπάνια), 4 ερπετών, 3 αμφίβιων, 12 πτηνών και 5 ίχνη θηλαστικών.
Το Μαλι Μαδι παρόλο που είναι ένας ορεινός όγκος, αρκετές πληγές του παραμένουν ανοιχτές από την περιβαλλοντική υποβάθμιση του αιολικού τερατουργήματος στο περίτεχνο γεωλογικό του ανάγλυφο, αντιστέκεται σθεναρά θυμάται και απαντά με την πλούσια βιοποικιλότητα του .
Νίκος Παναγιωτόπουλος 

 

 

 

 

shares