Γεωργικές προειδοποιήσεις: Καρπόκαψα Μηλιάς

Ενημέρωση από την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς

Δείτε παρακάτω το δελτίο Νο 23/11 Μαΐου 2020 Γεωργικών Προειδοποιήσεων από ΠΚΠ & ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ