Με όλα τα μέτρα ασφαλείας, …απλωμένη και με πολύ κόσμο σήμερα η λαϊκή αγορά της Καστοριάς (φωτογραφίες)

Mε όλα τα μέτρα ασφαλείας και πολύ κόσμο σήμερα η λαϊκή αγορά της Καστοριάς και με βιοτεχνικά προϊόντα.

tragikogreece.blogspot.com