Μελάνθιο: Καθαριότητα στο σχολείο και τα Μεζαρλούγα (φωτογραφίες)

Εργασίες καθαριότητας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελανθίου στον χώρο του σχολείου και ψηλά στα Μεζαρλούγα