Καστοριά

Καστοριά: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επιτυχημένο Μεταπτυχιακό στο φυσικό αέριο-πετρελαιο MOGMAT

Ανακοινώθηκε  η φετινή προκήρυξη ( για 5η χρονιά) του εγκεκριμένου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Κ. Π.Μ.Σ.) MOGMAT (με  ΦΕΚ  Επανίδρυσης 1449 τ.Β’ /16 Απριλίου 2020) με τίτλο:

 «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and  gas management and transportation, M.Sc.  MOGMAT»

  Το ΠΜΣ επιχορηγείται από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP-AG, Trans Adriatic Pipeline ) μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

 Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Δ.Δ.Δ.Κ. ΠΜΣ-MOGMAT)  θα διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Η χρονική διάρκεια του Δ.Δ.Δ.Κ. Π.Μ.Σ. – ΜOGMAT είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Δ.Δ.Κ. Π.Μ.Σ. – ΜOGMAT ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε σαράντα (40) φοιτητές και θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.

Το Διεθνές Διιδρυματικό Διατμηματικό Κοινό ΠΜΣ απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» και με αγγλικό τίτλο «Petroleum oil and  gas management and transportation». Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Δ.Δ.Δ.Κ. Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και από   το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν και σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4485/2017.

Στο Δ.Δ.Δ.Κ. Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου MSc MOGMAT» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών / Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών / Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των  Υλικών), των Σχολών / Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Οι παραδόσεις όλων των μαθημάτων θα γίνονται την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως στις 14-09-2020 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Δ.Δ.Δ.Κ. ΠΜΣ-MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά ΤΚ. 52100,  Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.

Πληροφορίες 

Στην Καστοριά, Υπεύθυνη Γραφείου Δ.Δ.Δ.Κ. Π.Μ.Σ. – MOGMAT  κα. Δαρβίδου Κωνσταντία, τηλ.: σταθερό 2467087181, κινητό 6997111771, φαξ 2467087063 (email: [email protected][email protected])  9.00 έως 12.00.

https://mogmat.uowm.gr/2020/05/14/prokiryxi-kai-aitisi-proeggrafis-gia-to-pms-mogmat-2020-2021/

Back to top button