Καστοριά

Η ΕΛΜΕ Καστοριάς για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά την αποστολή των οδηγιών προς Δ/ντές και Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης για την ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι προφανές ότι:
  • Το υπουργείο παιδείας έχει πλήρη άγνοια της σχολικής πραγματικότητας.
  • Σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών.
Η ζωντανή μετάδοση του μαθήματος από τη σχολική τάξη θέτει σε κίνδυνο τις ψυχές και την αξιοπρέπεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η τηλεκπαίδευση προσβάλλει βάναυσα τα εργασιακά μας δικαιώματα, αφού θεωρείται δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικούς στο μέλλον, ενώ επίσης θα χρησιμοποιηθεί και ως μέσο ελέγχου και επιτήρησης στην επερχόμενη αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικού. Τέλος, και πιο επικίνδυνο, είναι ότι οι μαθητές μεγαλώνοντας θα θεωρούν φυσιολογική την παρουσία της κάμερας στην καθημερινότητα τους (σχολείο, εργασία, σπίτι) και την συνεχή εποπτεία του “μεγάλου αδελφού”.
Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει την απαράδεκτη τροπολογία για την “Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση” και να αποσύρει το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για την παιδεία.
Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς καλεί την υπουργό κ. Ν. Κεραμέως ως ελάχιστη πράξη ευθιξίας να δηλώσει την παραίτηση της από τον υπουργικό θώκο.
Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς καλεί όλους τους συλλόγους διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις μη εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για την “Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση”. Σας αποστέλλουμε ενδεικτικά σχέδια πρακτικού (δύο) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς καλεί όλους του γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας να μην συναινέσουν στη ζωντανή μετάδοση μαθήματος από την σχολική τάξη του παιδιού τους.
Δεν υπάρχει λόγος που μπορείς να επικαλεστείς
για να θέσεις σε κίνδυνο τις ψυχές των παιδιών μας.
 
ΠΡΟΤΥΠΟ Νο 1
Σχέδιο πρακτικού
για απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων περί μη αναμετάδοσης μαθημάτων από τις τάξεις του σχολείου
Ο Σύλλογος διδασκόντων του …………………………. συνεδρίασε την …………………….. με θέμα τη δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το σχολείο μας, δηλαδή την απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας.
Δεν αποδεχόμαστε αυτή τη διαδικασία, για εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους. Δεν θα επιτρέψουμε επί πλέον και με τη δική μας συναίνεση οποιαδήποτε παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών. Η διδασκαλία προϋποθέτει προσωπική επαφή, ψυχική επικοινωνία, κλίμα εμπιστοσύνης και ελευθερίας. Αποτελεί μια δυναμική, ανεπανάληπτη μυσταγωγία στο δρόμο της γνώσης, ένα διαρκές μαθησιακό γίγνεσθαι με συντελεστές ανήλικους μαθητές. Ζητούμενο κάθε φορά είναι η δημοκρατική αλληλεπίδραση και η συνεργασία της ομάδας και όχι ο ακαδημαϊκός μονόλογος του δασκάλου ή οι παράλληλοι μονόλογοι των μαθητών. Η μετατροπή της σε υποβαθμισμένο θέαμα παροχής πληροφοριών και δεξιοτήτων εναντιώνεται στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
Έχοντας τη συνδικαλιστική κάλυψη της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς, ο Σύλλογος αποφασίζει ότι δεν θα προχωρήσει σε διαδικασία μετάδοσης ήχου ή και εικόνας μέσα από τις τάξεις μας.
ΠΡΟΤΥΠΟ Νο 2
Σχέδιο πρακτικού
για απόφαση συλλόγου διδασκόντων περί μη μετάδοσης μαθημάτων από τις τάξεις του σχολείου
Ο Σύλλογος διδασκόντων του …………………………. συνεδρίασε την …………………….. με θέμα τη δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το σχολείο μας, δηλαδή απευθείας αναμετάδοση μαθήματος σε λειτουργούντα τμήματα και σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας, για τους απόντες μαθητές ή ταυτόχρονα για παρόντες και απόντες μαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί (οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία) δήλωσαν ότι δε συμμετέχουν στην εφαρμογή της ΥΑ «ΦΕΚ 1859, αριθ. απόφασης 57233/Υ1, Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Δεν αποδεχόμαστε αυτή τη διαδικασία για εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους. Επιπλέον, δε θα επιτρέψουμε, και με τη δική μας συναίνεση, καμία παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών. Η διδασκαλία προϋποθέτει προσωπική επαφή, ψυχική επικοινωνία, κλίμα εμπιστοσύνης και ελευθερίας. Ζητούμενο κάθε φορά είναι η δημοκρατική αλληλεπίδραση και η συνεργασία της ομάδας και όχι ο ακαδημαϊκός μονόλογος του δασκάλου ή οι παράλληλοι μονόλογοι των μαθητών. Η μετατροπή της διδασκαλίας σε υποβαθμισμένο θέαμα παροχής πληροφοριών και δεξιοτήτων εναντιώνεται στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, καμία διαδικασία που αφορά στη ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ από σχολική τάξη δεν υλοποιείται.
Επίσης, «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει κατηγορηματικά ότι στηρίζει πολιτικά, συνδικαλιστικά, ηθικά και με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί, τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ στην πράξη» (ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 20/05/2020, Πρόταση για απεργία-αποχή από τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με τη χρήση κάμερας)
Στην απόφαση της Ο.Λ.Μ.Ε. (16/5/20) αναφέρεται: «Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να λάβουν αποφάσεις μη υλοποίησης της ζωντανής μετάδοσης του μαθήματος» και «καλούμε τις/τους συναδέλφους να μην υλοποιήσουν σε καμία περίπτωση την υπουργική απόφαση της μετάδοσης μαθημάτων. Για το σκοπό αυτό τους καλύπτουμε πολιτικά και συνδικαλιστικά».
Την απόφαση αυτή επικυρώνει και η σχετική απόφαση της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς με Αριθ. Πρωτ. 15/10-5-2020 & με Αριθ. Πρωτ. 17/21-5-2020.

Back to top button