Δήμος Φλώρινας & «CultureLands» – Νέοι δρόμοι για το μέλλον του τόπου

Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, πόλος έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο τα απτά μνημεία, αρχαία και βυζαντινά. Είναι, εξίσου, τα άυλα πολιτιστικά αγαθά∙ τα παραδοσιακά έθιμα, οι χοροί, τα λαϊκά δρώμενα, η μουσική, τα τραγούδια, όσα στοιχεία συνθέτουν τον παραδοσιακό πολιτισμό ενός λαού . 

Η Φλώρινα, σταυροδρόμι πολιτισμών από αρχαιοτάτων χρόνων, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτέλεσε διαχρονικά τόπο όπου αναπτύχθηκαν αλλά και συγκεράστηκαν πολιτιστικά στοιχεία, έθιμα  και παραδόσεις. Στοιχεία που δημιουργούν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό, έναν μοναδικό πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος αξιοποιούμενος σωστά συμβάλει όχι μόνο στην ευαισθητοποίηση των νεώτερων γενιών αλλά αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλώρινας συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «CultureLands», το οποίο αποτελεί τμήμα του διασυνοριακού προγράμματος  INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Από ελληνικής πλευράς, στην υλοποίηση του έργου συμμετέχει, επίσης, ο όμορος Δήμος Καστοριάς καθώς και το ΕΛΚΕ ΠΑΔΥΜ, ενώ από την πλευρά της Αλβανίας, ο Δήμος Berat και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PeopleandIdeas.

Κύριος στόχος του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες των δύο συνεργαζόμενων όμορων χωρών, Ελλάδας και Αλβανίας, μέσω της  αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της συγκεκριμένης διασυνοριακής περιοχής. Αποσκοπεί, συγκεκριμένα, στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών εφαρμογής και στην ενίσχυση των πολιτιστικών δικτύων στο πλαίσιο διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού.

Η εφαρμογή του έργου συμβάλλει στην αναβίωση μακραίωνων λαϊκών παραδόσεων της περιοχής, οι οποίες ατόνησαν κατά τη διάρκεια των δημογραφικών μεταβολών και των σταδιακών ανακατατάξεων, πολιτισμικών, κοινωνικών και πληθυσμιακών που επέφερε στον αγροτικό κόσμο η εκβιομηχάνιση του 20ου αιώνα.

Η υλοποίηση του προγράμματος διαμορφώνει περιβάλλον συνολικής ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των ποσοστών επισκεψιμότητας, εγχώριας και διεθνούς προβολής της περιοχής ως τουριστικού προορισμού. Δημιουργεί, έτσι, νέες οικονομικές ευκαιρίες για τον τόπο και νέες θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στις περιφέρειες να συνεργαστούν για την εξεύρεση  λύσεων σε κοινές προκλήσεις.

ΑΠΕ