Γενική Συνέλευση του Τ.Ο.Ε.Β. Κορησού – Λιθιάς

Μετά από απόφαση του Δ.Σ του Τ.Ο.Ε.Β παρακαλούνται τα μέλη των συνελεύσεων Κορησού και Λιθιάς που αποτελούν την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού να προσέλθουν την Κυριακή 24-5-2020 και ώρα 20:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κορησού για έκτακτη γενική συνέλευση.