Καρδιολογική εκτίμηση σε μαθητές πανελληνίων εξετάσεων εθελοντικά από τη Δέσποινα Κοζατσάνη

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς σας ενημερώνει ότι η  Καρδιολόγος του Νοσοκομείου μας κ. Κοζατσάνη Δέσποινα, θα πραγματοποιήσει εθελοντικά Καρδιολογική εκτίμηση σε μαθητές πανελληνίων εξετάσεων που απαιτείται για τις σχολές τους, αρχικά στα Λύκεια Νεστορίου και Μεσοποταμίας και κατόπιν σε αυτά του Άργους Ορεστικού και της Καστοριάς.
 Ο Διοικητής του Γ.Ν. Καστοριάς
Χάτσιος Γρηγόριος