Καστοριά: Η φωτογραφία της ημέρας

Στη λίμνη της Καστοριάς – Πελεκάνος

Φωτογραφία: Γιάννης Ιωαννίδης