Ανακοίνωση της Επιτροπής Αναδασμού Αγροκτήματος Μελανθίου

Από το Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, γνωστοποιείτε ανακοίνωση της Επιτροπής Αναδασμού Αγροκτήματος Μελανθίου, όπου αναφέρει :
Ότι η Επιτροπή  Αναδασμού  Μελανθίου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν .  674/77, κατάρτισε το νέο οριστικό διάγραμμα του αναδασμού και τους κτηματολογικούς πίνακες και προέρχεται στην δημοσίευσή τους για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες σύμφωνα με το αριθμ 53/2020 πρακτικό της Επιτροπής Αναδασμού.
Κατά του νέου οριστικού διαγράμματος και κτηματολογικών πινάκων δεν προβλέπεται υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Αναδασμού.
Η διαδικασία της  ανάρτησης θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες .