Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Τέλη διοδίων στον κάθετο άξονα Α/Κ Σιάτιστας έως το Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής (πίνακες)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών για τον καθορισμός συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων – Επαναχωροθέτηση Σταθμών Διοδίων.

Επιβάλλονται τέλη διοδίων επί των πάσης φύσεως οχημάτων στα οποία επιτρέπεται από τον Κ.Ο.Κ. να κινούνται επί του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των καθέτων σε αυτόν οδικών αξόνων: (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα και (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως το Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων.

Προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης τα τέλη διοδίων του Παραρτήματος ΙΙΙ θα αναπροσαρμοστούν βάσει χρέωσης ανερχόμενης σε 0,04€/χλμ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα οχήματα κατηγορίας 2, δηλαδή τα ελαφριά.

Βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνιστική διαδικασία δύο φάσεων, η οποία προκηρύχθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» και των προαναφερθέντων τριών (3) καθέτων οδικών αξόνων.

Κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της σύμβασης παραχώρησης ως προς τις προϋποθέσεις και το χρόνο εφαρμογής, για τους χρήστες που πραγματοποιούν διαδρομή αποκλειστικά εντός ενός εκ των ακόλουθων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» (α) Α/Κ Καλοχωρίου έως Α/Κ Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκη), (β) Α/Κ Αγ.Ανδρέα έως Α/Κ Άσπρα Χώματα (Καβάλα), (γ) Α/Κ Δωδώνης έως Α/Κ Παμβώτιδας (Ιωάννινα), (δ) Α/Κ Μάκρης έως Μεθοριακό σταθμό Κήπων (Αλεξανδρούπολη) και (ε)Α/Κ Ταξιάρχη έως Α/Κ Καλαμιάς (Σιάτιστα), ήτοι διαδρομή όπου αμφότερα τα σημεία αναχώρησης και άφιξης βρίσκονται εντός ενός εκ των ανωτέρω τμημάτων, θα εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αναλογικής χρέωσης, όπου τα τέλη διοδίων θα υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης («Υβριδικό Σύστημα Διοδίων»). Για χρήστες που κινούνται εκτός των τμημάτων αυτών, καθώς και για τους χρήστες που κινούνται τόσο εντός όσο και εκτός των τμημάτων αυτών, τα τέλη διοδίων θα υπολογίζονται βάσει του Ανοικτού Συστήματος Διοδίων, ήτοι βάσει ολόκληρου του μήκους χρέωσης των αντίστοιχων περιοχών χρέωσης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Δηλαδή τα τέλη διοδίων που επιβάλλονται και εισπράττονται στους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και των ως άνω κάθετων σε αυτή οδικών αξόνων επιβάλλονται για ολόκληρη την αντίστοιχη περιοχή χρέωσης (τμήμα αυτοκινητοδρόμου μεταξύ δύο Α/Κ), όπως αυτή εμφαίνεται στα Παραρτήματα Ι και II της παρούσας («Ανοικτό Σύστημα Διοδίων»).http://www.prlogos.gr/wp-content/uploads/2020/05/diodia0.jpghttp://www.prlogos.gr/wp-content/uploads/2020/05/diodia_times1.jpghttp://www.prlogos.gr/wp-content/uploads/2020/05/diodia_times3.jpg

Οι φωτογραφίες είναι από το sierafm.gr

Ιωάννα Παπαδημητρίου

prlogos.gr

Back to top button