Φαλαριδοκαυγάς στη λίμνη της Καστοριάς (φωτογραφίες)

Φαλαριδοκαυγάς στη λίμνη της Καστοριάς και με διαιτητή παρακαλώ!

Φωτογραφίες: Χρήστος Τόσκος