Πρόγραμμα Erasmus για το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ενέκρινε στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς χρηματοδότηση για την υλοποίηση προγράμματος στο πλαίσιο του Erasmus+ με τίτλο:
“Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις για ένα Σχολείο Δημοκρατικό χωρίς Αποκλεισμούς”.
Το Σχολείο μας για πρώτη φορά συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Τέσσερις καθηγητές θα ταξιδέψουν στη Φινλανδία, όπου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επί τόπου και κατά τη λειτουργία τους εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Φινλανδίας, τα οποία εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και να αλληλεπιδράσουν με μαθητές, εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων.
Θα συμμετέχουν σε σεμινάρια στα οποία θα μπορούν να συζητήσουν πάνω στις εμπειρίες που αποκόμισαν και να λύσουν απορίες.
Θα επισκεφτούν τέλος χώρους φυσικής ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας.
Αυτό συνάδει με τους στόχους που έχει θέσει το σχολείο μας, αφενός για ενίσχυση της Ευρωπαϊκής του Διάστασης και αφετέρου για βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών του, με άμεσα οφέλη για τους μαθητές μας.
Η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς
Βαρβάρα Μπελερή