Το e-shopping κράτησε ζωντανό το λιανεμπόριο (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές και τις μελλοντικές τάσεις των καταναλωτών

Ποσοστά αύξησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 12/2019 -> 5/2020 -> 1.200% αύξηση

Αγορά από ηλεκτρονικά καταστήματα 30%
Ηλεκτρονική υπηρεσία παράδοσης έτοιμου φαγητού 20%

ΑΠΕ