Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του “15ου Grand Prix Στίβου Άργους Ορεστικού”

15ο Grand Prix Στίβου Άργους Ορεστικού

 

Χωρίς απονομές το “15ο Grand Prix Στίβου Άργους Ορεστικού” (προκήρυξη – ωρολόγιο πρόγραμμα)