10 φιλμ γύρω από αισθητηριακές αναπηρίες

1. Scent of a woman

 

 

 

2. Miracleworker

 

 

 

3. The color of paradise

 

 

 

4. Blind 

 

 

 

5. Children of a lesser god

 

 

 

6. Dear Frankie

 

 

 

7. A Patch of Blue

 

 

 

8. Ray 

 

 

 

9. Wait Until Dark

 

 

 

10. Silenced

 

apotis4stis5.com

shares