Ευχαριστήριο του Κέντρου Υγείας Καστοριάς

Το Κέντρο Υγείας Καστοριάς αισθάνεται την ηθική υποχρέωση να εκφράσει τις εγκάρδιες ευχαριστίες στους συλλόγους, φορείς και ιδιώτες:

  • Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
  • Σύλλογος Καστοριέων Νέας Υόρκης “Ομόνοια’’
  • Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς
  • Κυριακίδου Καλλιόπη – Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος

για την προσφορά τους σε ιατρονοσηλευτικό εξοπλισμό και υλικά ατομικής προστασίας, που συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης που βιώσαμε όλοι για την καταπολέμηση της διάδοσης και αντιμετώπισης του Covid-19.
Ο Υπεύθυνος Συντονιστής
Επιστημονικής Λειτουργίας του ΚΥ. Καστοριάς
Παράσχου Αθανάσιος