Ζ. Τζηκαλάγιας: Ναι στην συνύπαρξη, αλλά σε αντιπαράθεση ανθρώπου με την αρκούδα, παίρνω το μέρος του ανθρώπου

Ομιλία στην επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής