Καστοριά

Επιστολή προς την 3η ΥΠΕ για την ενίσχυση του Ιατρείου Μεσοποταμίας”

Επιστολή του Τοπικού Συμβουλίου Μεσοποταμίας προς την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας με θέμα την “Ενίσχυση του Περιφερειακού Ιατρείου Μεσοποταμίας”

 

Back to top button