Πολύ πριν από το Stardust στη νότια παραλία υπήρχε το “Κ Κ Κ Κ Κ” (σπάνια φωτο)

Σπάνια φωτογραφία από την Καστοριά της δεκαετίας του ’50. Νότια Παραλία εκεί που σήμερα βρίσκεται στο Stardust, υπήρχε τότε το κοσμικό κέντρο “Κ Κ Κ Κ Κ”, η ονομασία του οποίου προέρχεται από το: Κοσμικό Κέντρο, Καλλιθέα, Κυριαζή-Καλούδη.
Φωτογραφία από το αρχείο του Δημήτρη Τσουρτσούλα, με πληροφορίες από Γιώργο Μασκαλίδη και Ρωμύλο Μαντζούρα.