Καστοριά

Σύλλογος Λογιστών Νομού Καστοριάς: Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών

Επισήμανση σοβαρών φορολογικών θεμάτων που χρήζουν προσοχής και επίλυσης

Κύριοι Υπουργοί

Ως μάχιμοι λογιστές και παρόντες πάντα στην πρώτη γραμμή στήριξης της πολιτείας και των φορολογούμενων πολιτών και επιχειρήσεων, θεωρούμε χρέος μας να επισημάνουμε κάποια προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης. Και εξηγούμε:

  • Φορολόγηση αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το θέμα της φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, η φορολογική αρχή κατέληξε στην φορολόγησή τους όχι στο έτος που εισπράττονται αλλά στο έτος που ανάγονται. Ακολουθώντας την αρχή του δεδουλευμένου, πράγματι τα ποσά αυτά οφείλουν να φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται. Με μεγάλη μας λύπη, όμως, διαπιστώνουμε πως κάθε χρόνο, πως ένα μικρό ποσό αυτών των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων δεν αποδίδονται στο έτος που αφορούν αλλά, συνήθως, στο επόμενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υποχρέωσης κάθε χρόνο για αναδρομικές τροποποιητικές δηλώσεις των αγροτών, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες σε αριθμό και τις περισσότερες φορές γίνονται για ποσά λίγων ευρώ. Οι αγρότες επιβαρύνονται με πρόσθετο μη απαραίτητο διαχειριστικό κόστος και οι λογιστές επιβαρύνονται με πρόσθετες μη απαραίτητες διαδικασίες. Δύο πιθανές λύσεις έχουμε να προτείνουμε: α) Φορολόγηση των επιδοτήσεων στο έτος κτήσης τους, μιας και το ύψος κτήσης ανά έτος είναι αυτό που υπολογίζεται για την ένταξη ή μη των αγροτών στο ειδικό ή το κανονικό καθεστώς ή β) σωστή οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρωμή των επιδοτήσεων στην ώρα τους.
  • Πλαίσιο απαλλαγής ΦΠΑ αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση και συνδεόμενων υπηρεσιών. Με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015, όπως ισχύει μετά την ΠΟΛ. 1247/2015, επανακαθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠA για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. Πρόκειται για δυνατότητα που παρέχεται σε υποκείμενους στο ΦΠΑ στην Ελλάδα να αγοράζουν στην Ελλάδα ή να εισάγουν αγαθά χωρίς ΦΠΑ, εφόσον αυτά προορίζονται να σταλούν σε άλλο κ-μ ή σε τρίτη χώρα καθώς και να λαμβάνουν χωρίς ΦΠΑ, υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη δραστηριότητά τους αυτή. Κατά το άρθρο 3 της ίδιας ΠΟΛ. 1167/2015, η συνολική αξία των πράξεων που δύνανται να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το ΦΠΑ σε μία δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα, ο οποίος προηγείται της αίτησης που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής. Με τη λήξη της ισχύος των σημερινών απαλλακτικών δελτίων ΦΠΑ, και λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, και ειδικότερα οι επιχειρήσεις του γουνοποιητικού κλάδου της περιοχής μας, λόγω της παγκόσμιας κρίσης, κυριότερα όμως λόγω της οικονομικής κρίσης που επέφερε ο κορωνοϊός (έχετε πολλές φορές ενημερωθεί για την ιδιαιτερότητα του γουνοποιητικού κλάδου και τα προβλήματά του), δεν θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης νέων απαλλακτικών δελτίων ΦΠΑ, σύμφωνα με την παραπάνω ΠΟΛ.1167/2015. Ζητούμε και προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα θεώρησης απαλλακτικού δελτίου λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το εικοσιτετράμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα, ο οποίος προηγείται της αίτησης που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής.

Πιστεύουμε πως τα θέματα τα οποία θέτουμε είναι σημαντικά και θα κάνετε κάθε τι δυνατό για την επίλυσή τους.

Με εκτίμηση ,

το Δ.Σ.

η Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας
Παπακωνσταντίνου Βασιλική Γκατσώνη Ελευθερία
   
ο  Αντιπρόεδρος ο Ταμίας
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος Ιασωνίδης Ιάσων
   
τα Μέλη  
Αντωνίου Ανδρέας  
Θυμιοπούλου Αλίκη  
Ράτσου Αθηνά  

Καστοριά, 21-7-2020

Προς:          1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟ

                             ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

                             ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ                       

            Κοινοποίηση:

  • Βουλευτή Ν. Καστοριάς κα ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
  • Βουλευτή Ν. Καστοριάς κ. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑ ΖΗΣΗ
  • Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

Back to top button