Πώς εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία του ΕΚΤ για τη διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις .

AΠΕ

κοινοποίηση

shares