Η καραντίνα της Βασιλειάδας το 1920 (του Πέτρου Μάνου)

«Το χωριό μας απομονωθέν τελείως, φρουρείται υπό αποσπάσματος..»

ΖΑΓΟΡΙΤΣΑΝΗ 23 Ιανουαρίου. – Eις 67 ανέρχονται μέχρι σήμερον τα κρούσματα του εξανθηματικού τύφου1. Το χωριό μας απομονωθέν2 τελείως, φρουρείται υπό αποσπάσματος υπό τον Ανθυπολοχαγόν κ. Δαλίπην. Η κυβερνητική υπηρεσία απέστειλεν εγκαίρως προσωπικόν μεθ` όλων των επιστημονικών χρειωδών [αναγκαίων]. Οι αποθανόντες, περί  τους 15, ήσαν όλοι ηλικιωμένοι.

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 22 Ιανουαρίου (Τηλεφωνικώς) –Μετά τον θάνατον του Ιατρού Αργυρόπουλου, θύματος του καθήκοντος3, ουδέν έτερον θύμα του εξανθηματικού τύφου εσημειώθη ενταύθα. Είνε αξιέπαινοι οι κάτοικοι Κλεισούρας διά τα προφυλακτικά μέτρα τα οποία λαμβάνουν αφ` εαυτών. Ο νομοϊατρός κ. Βαλασιάδης, αόκνως εργασθείς διά των επανειλημμένων επισκέψεών του κατώρθωσε να σταματήση το κακόν. Πέρυσι μας απεδεκάτισεν η γρίππη. Αν είχομεν τώρα και τον εξανθηματικόν, αλοίμονον.                                                                                                                                                                                 Από το πρώτο φύλλο της ΕΦΗΜ. «ΚΑΣΤΟΡΙΑ», 26 -1-1920

1 Eξανθηματικός  τύφος: Ασθένεια, η οποία προκαλείται από βακτήρια που μεταδίδονται στον άνθρωπο  από μολυσμένους ξενιστές, όπως ψείρες, ψύλλους, ακάρεα. Υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας εμφανίζεται στις μεγάλες ηλικίες, ενώ τα παιδιά συνήθως αναρρώνουν, ακόμα και χωρίς θεραπεία.

2 Η λέξη «καραντίνα», προέρχεται από την ιταλική  φράση quaranta giorni (σαράντα μέρες, από το λατινικό quadraginta=σαράντα), όσο δηλαδή και το διάστημα απομόνωσης των βενετικών πλοίων, για την αποτροπή μετάδοσης της επιδημίας της Μαύρης Πανώλης (Μαύρος Θάνατος) το 1348, που σε μια πενταετία επέφερε τουλάχιστο 100 εκατομμύρια θανάτους, παγκοσμίως.

3 Ιωάννης Αργυρόπουλος: Γιατρός, γεννημένος στο Βογατσικό και εγκατεστημένος στην Κλεισούρα, μέλος, μαζί με τον Αναστάσιο Πηχιών, της «Νέας Φιλικής Εταιρείας». Πέθανε στις 20 Ιανουαρίου του 1920, λίγες μέρες μετά από ιατρική επίσκεψη στη Βασιλειάδα, σε φίλο του ασθενή, προσβεβλημένο από εξανθηματικό τύφο.