Πρόσκοποι Καστοριάς: Από το Εβραϊκό Σχολείο έως τον Προφήτη Ηλία (φωτο)

1968: Λεπτομέρεια από το Εβραϊκό Σχολείο που μέχρι αρχές `60 ήταν η Λέσχη Προσκόπων/Ναυτοπροσκόπων. Από το 1964 οι συγκεντρώσεις γινόταν στην υπόγεια αίθουσα του Ιστορικού Γυμνασίου (οι Ναυτοπρόσκοποι καταργήθηκαν).
Τέλος, το 1967 έγινε η Λέσχη στην οικοδομή Κούστα, πίσω από το Εβραϊκό Σχολείο έως μέσα του `70 που μεταφέρθηκε στο ιδιόκτητο κτήριο στον Προφήτη Ηλία.
Δημήτρης Τσουρτσούλας