Ραγδαίες αλλαγές στις καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές, παγκοσμίως (γράφημα)

Το 35% των καταναλωτών ψωνίζουν τρόφιμα διαδικτυακά, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας που αποτυπώνονται στο γράφημα.

ΑΠΕ