Τα 15 καλύτερα βίντεο του David Bowie

1 “Heroes” (1977)

 

 

2 “Ashes to Ashes” (1980)

 

 

3 “Space Oddity” (1972)

 

 

4 “Life on Mars?” (1973)

 

 

5 “John, I’m Only Dancing” (1972)

 

 

6 “Blackstar” (2015)

 

 

7 “Blue Jean” (1984)

 

 

8 “DJ” (1979)

 

 

9 “I’m Afraid of Americans” (1997)

 

 

10 “The Next Day” (2013)

 

 

11″Lazarus” (2016)

 

 

12 “The Jean Genie” (1972)

 

 

13 “Let’s Dance” (1983)

 

 

14 ”Wild Is The Wind”

 

 

15 Cat People (Putting Out Fire)

 

apotis4stis5.com