Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς διοργανώνει σύσκεψη για τον καταρροϊκό πυρετό

Ανακοίνωση