Το ΕΠΑΛ Καστοριάς συνεχίζει να πρωτοπορεί (φωτο)

Η πρώτη συσκευή (ολογραφικός υπολογιστής) μικτής πραγματικότητας (mixed reality) στην Ελλάδα, βρίσκεται πλέον στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.