Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις φοιτητών (γράφημα)

Περισσότεροι από 44.000 φοιτητές του ΑΠΘ εξετάστηκαν σε 2.098 μαθήματα από 1.381 καθηγητές σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο γράφημα.

ΑΠΕ