Ειδική απόφαση της Νίκης Κεραμέως για το τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου στην Καστοριά

Στα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα εντάχθηκε το τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με την απόφαση οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε ένα ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας και ειδικότερα σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά.

Η απόφαση θα ισχύσει από το επόμενο διδακτικό έτος 2020-2021.

esos.gr