Διακοπές στο Βογατσικό το 1968

 Άρθρο στην εφημερίδα “Φωνή της Καστοριάς” τον Αύγουστο του 1968

Από το αρχείο του Καθηγητή Νικόλαου Πέππα