1209 προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας – Έξι θέσεις στο Νοσοκομείο Καστοριάς (προκήρυξη)

Ανακοινώθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού η προκήρυξη για 1209 θέσεις Τακτικού Προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/09/2020-22/09/2020

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/09/2020-08/10/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Όλη η προκήρυξη