Από πού προέρχονται τα ρούχα που φοράμε; (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat για το εμπόριο ενδυμάτων και τις χώρες που κυριαρχούν.

21465388
ΑΠΕ