Το πιο σύντομο κείμενο για το σεξ, από τον Μίλαν Κούντερα

Η γυναίκα δίνει σεξ

για να πάρει τρυφερότητα

και ο άνδρας δίνει τρυφερότητα για να πάρει σεξ.

Μίλαν Κούντερα 

 

Thessaloniki Arts and Culture