Η Κάλι Κυριακίδου στο Ινστιτούτο Μεταφορών

Η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας-Υποδομών και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας κ. Κάλι Κυριακίδου επισκέφτηκε το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) στις 30 Ιουλίου 2020. Μαζί της ήταν ο Επιστημονικός Συνεργάτης της κ. Ι. Ζιώγος, το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ) και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής για τη Μεταλιγνιτική Μετάβαση, κ. Ε. Καρλόπουλος, ο Γεν. Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, κ. Β. Χατζηαποστόλου, καθώς και ο Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας, κ. Π. Οικονομίδης.

Ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ, Δρ. Ε. Μπεκιάρης, παρουσίασε την αποστολή του Ινστιτούτου και τα επιτεύγματά του, τονίζοντας τις δράσεις σχετικά με την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, την Οδική Ασφάλεια καθώς και τις καινούριες δομές που αναπτύχτηκαν πρόσφατα στο Ινστιτούτο.

Η Διευθύντρια ερευνών του ΙΜΕΤ, Δρ. Γ. Αϋφαντοπούλου παρουσίασε τις δράσεις που αφορούν το Εργαστήριο Κινητικότητας σε Πραγματικό Χρόνο της Θεσσαλονίκης, αναφερόμενη στη χρήση δεδομένων για την παραγωγή γνώσης και αξίας για τις μεταφορές.

Ο Καθ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ. Ν. Ηλιού παρουσίασε τα κύρια θέματα Οδικής Ασφάλειας και Ποιότητας των Υποδομών Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτείνοντας σχετικές λύσεις.

Η κ. Κυριακίδου ανέφερε ότι η πολιτική προτεραιότητα της Περιφέρειας είναι να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο με έμφαση στους ευαίσθητους πληθυσμούς και ιδιαίτερα στα ΑΜΕΑ.

Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή της, γιατί πιστεύει ότι σε συνεργασία με το ΙΜΕΤ η Περιφέρεια μπορεί αποτελεσματικά να προβεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις στις αστικές και περιαστικές μεταφορικές υποδομές. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και διαλειτουργικότητα στα Μεταφορικά Δίκτυα της με χρήση έξυπνων συστημάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας, το οποίο και αποτελεί πάγιο αίτημα της Περιφέρειας.

Τέλος, ακολούθησε ξενάγηση στις ερευνητικές υποδομές του ΙΜΕΤ, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τον Προσομοιωτή Οδήγησης Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας, τον ΚΟΜΒΟ διαχείρισης δεδομένων και υπηρεσιών του ΙΜΕΤ, καθώς και το “Εργαστήριο Βιομηχανικής Μελέτης και Κατασκευής” του ΙΜΕΤ.