Ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη και κατέθεσε υπόμνημα

Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς στον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριο Σαββόπουλο.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε η έντονη αγωνία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού μας για την πορεία της τοπικής μας οικονομίας , κατατέθηκε το πιο κάτω υπόμνημα με προτάσεις και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, τόσο στο στεγασμένο όσο και στο υπαίθριο εμπόριο , με την δέσμευση του κ. Αντιπεριφερειάρχη να συμβάλλει η Π.Ε. Καστοριάς , στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της , στην λύση των προβλημάτων και στην στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Το υπόμνημα που κατατέθηκε:

Προς :

τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς
κ. Δημήτριο Σαββόπουλο

Κύριε Αντιπεριφερειάρχα

Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο αίτημα μας για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης.

Βασικός σκοπός του Συλλόγου μας είναι η παρακολούθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας , των μελών της δύναμής μας και η παροχή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη τού Νομού μας.

Η πορεία τής τοπικής κοινωνίας είναι συνυφασμένη με την επιχειρηματική δραστηριότητα, ο πλούτος παράγεται από τίς επιχειρήσεις και η ανάπτυξή τους συμβάλλει στην πρόοδο της κοινωνίας.

Δυστυχώς όμως η γενική κατάσταση της τοπικής επιχειρηματικότητας τού Νομού μας βρίσκεται στην αρνητικότερη θέση της τελευταίας τριακονταετίας εξ αιτίας των γνωστών δομικών προβλημάτων που δημιούργησε μια εθνική σύνθετη και παρατεταμένη κρίση.

Ο κάθε φορέας ξεχωριστά , και κυρίως η Περιφέρεια , με τις αρμοδιότητες και δυνατότητες που έχει (σχεδιασμός, προγραμματισμός, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεις, πόροι, κίνητρα, παρεμβάσεις κ.α.) είναι ανάγκη να εφαρμόζει πολιτικές προς την κατεύθυνση της ομαλής λειτουργίας και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας , με την ύπαρξη ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλάνου ανάπτυξης για τόν Νομό μας , ώστε να προσδώσει κύρος και ισχύ στις διεκδικήσεις, ορατότητα και συνοχή στις επιχειρήσεις και αποτελεσματικότητα στον τομέα που ονομάζεται επιχειρηματική ανασυγκρότηση τής περιφερειακής μας ενότητας στήν οποία δραστηριοποιούνται τα μέλη μας γιατί πιστεύουμε ότι η περιοχή μας έχει , ακόμη και τώρα , δυνατότητες ανάπτυξης .

Τα προβλήματα του τοπικού επιχειρείν τού Νομού μας δεν διαφέρουν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Η μείωση του πραγματικού εισοδήματος των καταναλωτών έχει επιφέρει μεγάλη μείωση κατανάλωσης με αντίστοιχη πτώση της εμπορικής κίνησης στην αγορά. Στο σημείο αυτό πρέπει να προσθέσουμε τις αυξήσεις στους φόρους, τον Φ.Π.Α. και τις έκτακτες εισφορές που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Εάν συνδυάσουμε τα παραπάνω με την ανύπαρκτη πιστοληπτική δυνατότητα από προμηθευτές και τράπεζες προς τις επιχειρήσεις και τη συσσώρευση χρεών των επιχειρήσεων έχουμε την πλήρη εικόνα του εθνικού πλαισίου στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις τών τοπικών οικονομιών , με την ιδιαιτερότητα τα σύνορα με τις όμορες Βαλκανικές χώρες να αποτελούν επιχειρηματική απειλή και ευκαιρία ταυτόχρονα.

Μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων αλλά και μεταβάλλεται η βιωσιμότητα των επαγγελματικών κλάδων. Βλέπουμε να απειλούνται κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων που προ κρίσης ήταν παραγωγικές και στον αντίποδα βλέπουμε να υπάρχουν προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης σε επαγγέλματα και τομείς που κατά το παρελθόν δεν τους δίναμε την δέουσα σημασία.

Το εμπόριο και οι υπηρεσίες εξυπηρετούν κατά βάση την τοπική παραγωγική οικονομία και οι δύο αυτοί κλάδοι έχουν δεχτεί περισσότερο από κάθε άλλο τις επιπτώσεις της πολυετούς οικονομικής κρίσης πού βρίσκεται η χώρα , δηλ. την μείωση του πραγματικού εισοδήματος, μεγάλη μείωση κατανάλωσης, πτώση της εμπορικής κίνησης στην αγορά, αυξήσεις στους φόρους, τον Φ.Π.Α., έκτακτες εισφορές προς τις επιχειρήσεις, συσσώρευση χρεών προς δημόσιο και τράπεζες, ανύπαρκτη πιστοληπτική δυνατότητα από προμηθευτές και τράπεζες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτιμάται μεγάλη μείωση, κυρίως του αστικού πληθυσμού λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης , όπως αυξητική είναι η τάση του αριθμού των καταναλωτών που στρέφονται για αγορές, υπηρεσίες ή διαρκή αγαθά στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ευρήματα, το 62% δηλώνει ότι έχει προβεί στην αγορά κάποιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας μέσω του διαδικτύου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. περιορίζεται στο 47% και παράλληλα, το 54% επιλέγει το διαδίκτυο ως μέσο αγοράς ειδών ένδυσης και το 47% ως μέσο αγοράς έτοιμου φαγητού.

Κύριε Αντιπερειφεριάρχα

Χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια , χωρίς αυτόνομα μέτρα , για την ανασυγκρότηση της επιχειρηματικότητας τού Νομού μας , που να μπορεί να ανατρέψει το κακό κλίμα των επιχειρηματικών προσδοκιών και της εμπιστοσύνης και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες που θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια και να τεθούν νέα πλαίσια τα οποία θα είναι ορατά , φιλικά , υποστηρικτικά και σταθερά για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει την αρμοδιότητα μέσω του περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης, συνολικά αλλά και για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, να σχεδιάζει, να κατανέμει και να υλοποιεί έργα που αφορούν υποδομές αλλά και την δυνατότητα χρηματοδότησης συνολικά των κλάδων και των επιχειρήσεων.

Οι κύριες θέσεις μας για την τόνωση των τοπικών οικονομιών τού Νομού μας , είναι :

• Ενταξη του Εμπορίου στο νέο ΕΣΠΑ και σε Περιφερειακά προγράμματα.

• Δίκαιο και σταθερό τουλάχιστον για μια 5ετια φορολογικό σύστημα με φορολογικούς συντελεστές μικρότερους του 20%.

• Καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ στο 11% και 22%.

• Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της χαμηλής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η επίλυση του καυτού προβλήματος του πολύπλοκου και ασαφούς νομοθετικού πλαισίου, που σε συνδυασμό με τους απελπιστικά αργούς ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης αποθαρρύνει και απομακρύνει εγχώριες και ξένες επενδύσεις.

• Διασύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και την παραγωγική διαδικασία, ώστε να αξιοποιηθεί το υψηλό δυναμικό στο χώρο της επιστημονικής έρευνας και να σταματήσει η μετανάστευση του επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό.

Η αναβάθμιση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε ΑΕΙ , προφανώς και μπορεί να αποτελέσει άλλον ένα μοχλό ανάπτυξης για την τοπική μας οικονομία .

• Άμεση αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής οφειλόμενου φόρου προς τις επιχειρήσεις.

• Αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών.

• Θεσμοθέτηση Ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού

• Δημιουργία και συντονισμένη και διαρκής προβολή καμπάνιας για στήριξη της τοπικής αγοράς του εμπορίου και των υπηρεσιών από τους καταναλωτές.

Μια μικρή αλλαγή νοοτροπίας στις καταναλωτικές μας συνήθειες, όπως να πάψουμε να αναζητούμε τα ξένα προϊόντα, αλλά και να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και τους συντοπίτες μας μπορεί να κάνει πολλά.

«Καταναλώνω τοπικά. Επιλέγω την τοπική αγορά.

Βοηθώ τον τόπο μου.

Στηρίζω την Πόλη μου».

Υγιές τοπικό εμπόριο και υπηρεσίες σημαίνει θέσεις εργασίας, ενοίκια, ευημερία, ζωντάνια για την πόλη.

• Μετατροπή της απειλής των αγορών μέσω διαδικτύου σε ευκαιρία πωλήσεων μέσω διαδικτύου. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι αμείλικτες για τις επιχειρήσεις. Η παραδοσιακή αγορά με την έννοια του χωρικού της προσδιορισμού έχει αλλάξει. Η διαδικτυακή αγορά παρόλες τις δυσκολίες που έχει για τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες είναι πρόσφορος τόπος για διεύρυνση του πελατολογίου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσει σημαντικά τις μ.μ.ε. ΄΄το τρέξιμο΄΄ και η υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν ΄΄στην βελτίωση της πρόσβασης , της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών , με κουπόνια στήριξης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις΄΄ της Περιφέρειάς μας , (σχετικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 , ΕΥΔ ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας , Αξονας προττεραιότητας 02΄΄.

• Δημιουργία πολυχώρων για την προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, εκδηλώσεις γαστρονομικής φύσης, εμπορικά events κ.α.

• Διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος και των τοπικών εκδηλώσεων με τον εμπορικό κόσμο και την τοπική αγορά.

• Άνοιγμα των επιχειρήσεων προς τη γείτονα Αλβανία και τα Σκόπια. Είναι παραδοχή αρκετών επιχειρήσεων ότι το πελατολόγιο τους από τίς γείτονες χώρες τα τελευταία χρόνια αυξάνεται. Αιτία αυτού του γεγονότος, η αναζήτηση από τους ευκατάστατους καταναλωτές ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η περιφέρεια Κορυτσάς αριθμεί σε πληθυσμό τις 450 χιλιάδες με την πρωτεύουσα, πόλη της Κορυτσάς, να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Περιφέρειά μας.

• Η λειτουργια των λαικων αγορων είναι αναντιρρητα το μεγαλυτερο προβλημα που απασχολει ολους τους Εμπορικους Συλλογους της χωρας. Εχει τεθει κατ’ επαναληψη το προβλημα αυτό στο αρμοδιο υπουργειο και στα αλλά αρμοδια οργανα. Το προβλημα δημιουργειται κυριως από τον τροπο με τον οποιο λειτουργουν οι λαικες αγορες.

Να περιορισθουν οι θεσεις των αδειουχων μικροπωλητων λαικων αγορων και υπαιθριων εμπορων κάθε Δημου αναλογικα με τους κατοικους τους και να διδονται οι αδειες κατά προτεραιοτητα στους εντοπιους και όχι στους εκτος νομού εκθετες.

Ενας άλλος παραγοντας που επιτεινει και μεγαλωνει το προβλημα είναι και το παρεμποριο

το οποιο ασκειται με ποικιλες μορφες και παντοτε σε βαρος του υγιούς και στεγασμένου εμποριου.

Επισημαίνουμε και τονίζουμε πως στο Π.Δ. 51/13- 03-2006 αρθρο 2 , 11

αναφέρεται κατά λέξη και κατηγορηματικά

΄΄…Σε κάθε περίπτωση το 90% του αριθμού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει να έχουν ως αντικείμενο την πώληση προιόντων γής ( στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα άνθη ), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας΄΄ .

Ζητουμε να ληξει επιτελους αυτή η δυσλειτουργία που παρατηρειται στους χωρους της λαικης αγορας και να εξυγιανθει η λειτουργία της με την ληψη και την εφαρμογη συγκεκριμενων μετρων , που συμπεριλαμβάνονται στον πιο πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο ΄΄Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις΄΄ που καλυπτει το θεμα και ο οποίος είναι η συνέχεια του Ν. 2323/1995 και να καταργηθει και να παταχθεί επιτέλους το παρεμποριο και να μπει σε κανονες η ασκηση του υπαιθριου εμποριου.

• Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μείνει καμιά γωνιά της χώρας χωρίς ρύθμιση της εμπορικής πολεοδομίας, η οποία είτε μέσω του γενικού χωροταξικού σχεδιασμού, είτε μέσω των ρυθμιστικών πολεοδομικών σχεδίων, είτε μέσω του αυστηρού καθορισμού ορίων χρήσης γης, θα οριοθετήσει τις εμπορικές ζώνες και θα ρυθμίσει την υπό συγκεκριμένους όρους εγκατάσταση των εμπορικών επιχειρήσεων, χωρίς καμιά παρέκκλιση.

Επιβάλλεται να γίνει κατανοητό από όλους και κυρίως από την Πολιτεία ότι το θέμα της εμπορικής πολεοδομίας δεν είναι ένα απλό συνδικαλιστικό αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά αίτημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αισθητικής, κυκλοφοριακών προβλημάτων αλλά και κοινωνικής συνοχής – διατήρησης του πληθυσμιακού ιστού, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες.

Κύριε Αντιπερειφεριάρχα

Με πρωτοβουλία του τριτοβάθμιου οργάνου του κλάδου μας , της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας , της ΕΣΕΕ , στο ευρύτερο πλαίσιο της εμπορικής χωροταξίας εντάχθηκε και το πρόγραμμα:

΄΄Ανοικτά κέντρα εμπορίου – OPEN MALL΄΄ – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης΄΄ , ήδη σε πόλεις των γειτονικών Νομών μας έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του και τα πρώτα ΄΄δείγματα γραφής΄΄ είναι πολύ θετικά , και θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη , σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ , εξεύρεσης τρόπου ώστε αυτό το πρόγραμμα να εξακολουθήσει να ισχύει και να χρηματοδοτείται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους για να έχουν την δυνατότητα ένταξης περισσότεροι Δήμοι και Εμπορικοί Σύλλογοι ή Επιμελητήρια με στόχο , μέσα από τις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση έργων , κάποιες από αυτές αναφέρονται πιο κάτω , να υπάρξει συνολική αναβάθμιση των τοπικών αγορών.

(Επιλέξιμες δαπάνες για:

1. την «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου»,

Δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών

– κατασκευή – αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,

– ανάπλαση πλατειών, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,

– αναστηλώσεις, αποκαταστάσεις, καθαρισμός, φωτισμός, μνημείων ή /και όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής αξίας,

– αναβάθμιση ή / και κατασκευή παιδικών χαρών, υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων ανάπαυσης,

– κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων ή απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την ανάδειξη του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής,

– αναβάθμιση ή / και κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων.

Δαπάνες βελτίωσης της κινητικότητας

– αναβάθμιση ή και κατασκευή ποδηλατοδρόμου (θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελεί τμήμα ευρύτερου δικτύου του αστικού ιστού),

– σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην περιοχή παρέμβασης,

– αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών περιοχών χωρίς αντίτιμο (και εκτός περιοχής παρέμβασης με κατάλληλη τεκμηρίωση).

Δαπάνες βελτίωσης μικροκλίματος

– δημιουργία ή αναβάθμιση πάρκων τσέπης (pocket park),

– φυτεύσεις πρασίνου, δεντροστοιχιών, συστήματα υποδομής ανάπτυξης δέντρων,

– ανάδειξη υδάτινου στοιχείου (υποδαπέδια συντριβάνια, πίδακες, νεροκουρτίνες),

– παρεμβάσεις υψηλής σκίασης.

Δαπάνες αισθητικής αναβάθμισης

– αναβάθμιση οδοφωτισμού – αλλαγή φωτιστικών στύλων,

– προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά: παγκάκια, ζαρντινιέρες, περιφράξεις κ.α,

– κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μνημείων και πολιτιστικών χώρων,

– δημιουργία ειδικών χώρων για αφισοκόλληση / γκράφιτι,

– δημιουργία και τοποθέτηση υπαίθριων γλυπτών και εικαστικών εγκαταστάσεων,

– υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφελείας.

Δαπάνες βελτίωσης προσβασιμότητας

– προμήθεια mini bus τελευταίας τεχνολογίας που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και αέριων ρύπων, χωρίς αντίτιμο,

– παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ τόσο στο δημόσιο χώρο όσο και σε επιμέρους υποδομές (π.χ. διαμόρφωση στάσεων αστικών λεωφορείων).

2. Δαπάνες για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

– συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους επισκέπτες),

– συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού,

– αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων,

– προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,

– συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης.

3. Δαπάνες για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

– προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μεταφορά επισκεπτών από κόμβους μεταφορών (ΚΤΕΛ, αεροδρόμιο κ.α) χωρίς αντίτιμο,

– προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων στάσεων λεωφορείων – δεν επιτρέπεται η χρήση τους για προβολή διαφημίσεων,

– συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή παρέμβασης,

– συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης,

– συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης.

4. Δαπάνες για «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής»

– προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων,

– ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των (π.χ πέτρα, μάρμαρο) εξωτερικών όψεων,

– προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών,

– προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων (π.χ μεταλλικές, ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή) επιγραφών,

– προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων – ανθοστηλών και σύνδεση με σύστημα άρδευσης,

– εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων,

– προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων,

– προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών , σκιάστρων, ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι επιχειρήσεις. )

Κύριε Αντιπερειφεριάρχα

Έχουμε εκφράσει τη θέση μας ως κλάδος, πως η κυβέρνηση και οι περιφέρειες, σε κεντρικό επίπεδο , και οι Δήμοι σε τοπικό επίπεδο , καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν και να συμφωνήσουν στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική που θα αναδεικνύει , μετά και την υγειονομική κρίση , τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια αυτή η εθνική πρόταση θα πρέπει να τεθεί υπόψη των εταίρων μας στην Ε.Ε, στο πλαίσιο της οποίας θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση μέτρων επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και φυσικά η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει ξεκάθαρα να στηριχτεί στις υγιείς δυνάμεις της οικονομίας, στον κορμό της, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ανάγκη για τη συνεργασία όλων των φορέων και των θεσμικών παραγόντων, κρίνεται επιτακτική και η κατάρτιση , από κοινού , του μοντέλου για την ανασυγκρότηση της επιχειρηματικότητας καθώς και η συνεργασία των φορέων , αποτελούν ίσως τα θεσμικά εργαλεία αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την περιοχή μας.

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν μέρος των προβλημάτων που μας απασχολούν αλλά και μέρος των λύσεων που εμείς προτείνουμε.

Πιστεύουμε πως θα τα λάβετε υπ’ όψιν σας και πως θα θελήσετε να δώσετε τις ανάλογες αποδεκτές λύσεις κινούμενοι πάντα μέσα στα πλαίσια και τις αυξημένες και διευρυμένες δυνατότητες που έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Θεωρείστε δεδομένη την εποικοδομητική συνεργασία μας σε κάθε είδους πρόβλημα που θα παρουσιάζεται και θα μας αφορά γιατί πιστεύουμε στη συνεργασία και στη συνεννόηση και ευελπιστούμε οι παρούσες προτάσεις να γίνουν η αφετηρία μίας εποικοδομητικής συνεργασίας προς όφελος των επιχειρήσεων και , κατ’ επέκταση , της κοινωνίας τού Νομού μας.