Παλιά βιβλία: “Ματιές στην Καστοριά” του Λουκά Χ. Σιάνου (φωτο)

Το βιβλίο “Ματιές στην Καστοριά” του Λουκά Χ. Σιάνου είναι ένας ιστορικός και λαογραφικός οδηγός 126 σελίδων, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Το εντοπίσαμε στο vendora.gr να πωλείται σε πολύ καλή κατάσταση 8 €.